Είστε εδώ:ΑΡΧΙΚΗ>ΚΗΦΙΣΙΑ>Κοινωνία>Επανέρχονται για το εργοστάσιο βιομάζας

Επανέρχονται για το εργοστάσιο βιομάζας

Σελίδες

BiomassΝέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το εργοστάσιο καύσης βιομάζας στην περιοχή Καλυφτάκη διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η σχετική διαβούλευση θα αρχίσει στις 11/1 και θα λήξει στις 26/2, ενώ η λήξη προθεσμίας για κατάθεση απόψεων του ενδιαφερομένου κοινού είναι στις 15/2 (για την Περιφέρεια) και στις 29/2 (για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση).

Η Επιτροπή Αγώνα Κηφισιάς σε ανακοίνωσή της «καλεί τον Δήμο Κηφισιάς να αντιδράσει άμεσα, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Συλλόγων και Φορέων Δήμου Κηφισιάς κατά του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στο Καλυφτάκι».

Η σχετική ανάρτηση στην Περιφέρεια Αττικής έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΤΗΣ «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», ΣΤΟ Ο.Τ. 1306 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ7123/5000/14/17-12-2015 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα με καύση/ αεριοποίηση φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών, ισχύος ≤1MWe», υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η με α/α: 6α με είδος έργου: «Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου» και α/α: 7 με είδος έργου: «Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς καύσης βιομάζας»

Β) θέση έργου: «Ο.Τ. 13 06», στο Δήμο Κηφισιάς, στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: ‘‘ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 11/1/2016- 26/2/2016

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 12/1/2016- 15/2/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 16/2/2016- 29/2/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό).


Προηγούμενο 1/2 Επόμενη σελίδα

Περισσότερα στην κατηγορία ΚΗΦΙΣΙΑ > ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε επίσης

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Πληροφορίες

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Επικοινωνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Διεύθυνση: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27,Μαρούσι
ΤΚ: 151 24
E-mail: info@amarysia.gr

Τηλέφωνο: 210 8066507, 210 8066485
Fax: 210 8052013

Χάρτης