Είστε εδώ:ΑΡΧΙΚΗ>ΜΑΡΟΥΣΙ>Πολιτική>Δημοτικό Συμβούλιο στο Μαρούσι

Δημοτικό Συμβούλιο στο Μαρούσι

dimarxeio amarousiou copy copy copy copyΣε Τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

- Επικύρωση πρακτικών 36ης,37ης Συνεδρίασης έτους 2015 και 1ης Συνεδρίασης 2016

- Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σύναψη νέων συμβάσεων καταρτιζόμενων δυνάμει των εξαιρετικών διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (Α΄94)

2. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα ενταφιασμού σε χυτό τάφο (υποθ. Βρεττού Δήμητρα)

3. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακείου (υποθ. Πετρακίδου Αιμιλία)

4. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακείου (υποθ. Λαυρενιάδης Αλέξανδρος)

5. Διαγραφή δόσεων - χρηματικός κατάλογος εισφοράς σε χρήμα 498/2016 και χρηματικός κατάλογος μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα 499/2016 Υπόθεση: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΗΖΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΖΑ & ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΖΑ

6. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τέλη καθαριότητας και φωτισμού Υπόθεση : Παπαγεωργίου Σταμάτης

7. Έγκριση ή μη επιστροφής χρημάτων που αφορούν τα διπλότυπα είσπραξης με είδος οφειλής παράβολα έκδοσης αδειών μουσικής καθώς και μη αλλαγής του εντύπου της άδειας μουσικής, λόγω εφαρμογής του Ν. 4442 του ΦΕΚ 230/Α/2016. της Εγκυκλίου 9 του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΠ 5951/24-02-2017 και λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αρ. 107/20-06-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

8. Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού (Υπόθεση Κυριαζή Όλγα)

9. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της ΣΤ' κατανομής 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)"

10. Απόδοση ποσού από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου για το διάστημα από 07/01/2017-31/05/2017

11. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου - Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)"

12. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, για την συμμετοχή του στις Επιτροπές καταλληλότητας και επιλογή χώρων ανέγερσης διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας

13. Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους) του Δήμου Αμαρουσίου, στο Διοικητικό Συμβουλίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.)

14. Αντικατάσταση ή μη μέλους και εκ νέου συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών (Φωτοτυπικό χαρτί, γραφική ύλη-είδη γραφείου, αναλώσιμα εκτυπωτικών μηχανών, φαρμακευτικό υλικό, σφραγίδες, έντυπα, βιβλία, μπλοκ, συσκευές Η/Υ, εκτυπωτών, λογισμικών, ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών και λοιπών συναφών ειδών, έπιπλα γραφείου, μετάλλια-βραβεία, φωτοτυπικά μηχανήματα, και λοιπών συναφών ειδών (N.4412/2016)

15. Έγκριση ή μη παραχώρησης κτιρίου ιδιοκτησίας του Δήμου Αμαρουσίου που βρίσκεται επί

των οδών Γ. Παπανδρέου 17 & Σαράφη στο Ν.Π.Δ.Δ. "Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.ΔΑ."

16. Παραχώρηση μηχανημάτων πυρόσβεσης στο Δήμο Ωρωπού

17. Έγκριση ή μη διενέργειας ανοικτού ,κάτω των ορίων, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια - επισκευή - συντήρηση ελαστικών, αεροθαλάμων και ζαντών"

18. Έγκριση ή μη διενέργειας ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου καιλοιπών τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α."

19. Έγκριση ή μη διενέργειας ανοικτού ,κάτω των ορίων, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο "Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων"

20. Διενέργεια ή μη μειοδοτικών διαγωνισμών για την εύρεση κατάλληλων ακινήτων για την στέγαση:

1) του 11ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου

2) για την στέγαση του Πρότυπου Γυμνασίου, Πρότυπου Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. Αναβρύτων

21. Έγκριση ή μη, τροποποίησης σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο " Εκτύπωση φυλλαδίων - αφισών - καρτών προσκλήσεων κλπ εντύπων για αθλητικές- πολιτιστικές κ.λπ. εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου"

22. Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) – Τακτοποιητικού, του έργου: “Αποκατάσταση τεχνικού έργου επί της οδού Σοφοκλέους - Άρση επικινδυνότητας”

23. Έγκριση ή μη 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων"

24. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Ανακατασκευή – Συντήρηση Οδών Δήμου Αμαρουσίου

25. Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Διαμόρφωση πεζοδρομίων - διαβάσεων για την ασφαλή προσβασιμότητα στα σχολεία του Δήμου Αμαρουσίου"

26. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΡΗ ΚΑΙ Β. ΟΛΓΑΣ»

27. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΡΗ

ΚΑΙ Β. ΟΛΓΑΣ»

28. Έγκριση και παραλαβή ή μη της μελέτης με τίτλο <ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ>>

29. Διαβίβαση του με υπ’αρ. πρωτ.18927/4-5-17 συμπληρωματικού υπομνήματος επί του υπ’αρ. 8840/28-2-17 αιτήματος του αναδόχου του έργου ‘’Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω διαδρομής Πεζών –Ποδηλάτων’’ για λήψη απόφασης

30. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αμαρουσίου για το έργο: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ»

31. Έγκριση ή μη 3ης παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου : "ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ"

32. “Έγκριση τέταρτης παράτασης της προγραμματικής σύμβασης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Διερεύνηση του βέλτιστου συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δήμο Αμαρουσίου, με σκοπό την εξοικονόμηση

πόρων και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος».”

33. Χορήγηση ή μη αδειών συμμετοχής στην θρησκευτική εμποροπανήγυρητων Αγ. Αναργύρων στις 30/06 & 01/07/2017

34. Διοικητική αποβολή της κ. Σουζάνας Μπέγκα από περίπτερο που ανήκει στο Δήμο Αμαρουσίου και βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της οδού Σωρού, αρ.17

Περισσότερα στην κατηγορία ΜΑΡΟΥΣΙ > ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε επίσης

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Πληροφορίες

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Επικοινωνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Διεύθυνση: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27,Μαρούσι
ΤΚ: 151 24
E-mail: info@amarysia.gr

Τηλέφωνο: 210 8066507, 210 8066485
Fax: 210 8052013

Χάρτης