Είστε εδώ:ΑΡΧΙΚΗ>ΜΑΡΟΥΣΙ>Πολιτική>«Ρίζωσε» για τα καλά η κόντρα Δήμου - ΙΓΕ για το δάσος Συγγρού

«Ρίζωσε» για τα καλά η κόντρα Δήμου - ΙΓΕ για το δάσος Συγγρού

dasos syggrou amarysiaΤεράστιες διαστάσεις παίρνει πλέον η κόντρα του Δήμου Αμαρουσίου με το ΙΓΕ για την διοργάνωση «People Run» την Κυριακή 22 Οκτωβρίου, καθώς το Ινστιτούτο απάντησε με εξώδικο, με την διοίκηση να απαντά σφοδρά.

Στο εξώδικο του ΙΓΕ προς τον Δήμο και τον αντιδήμαρχο Σπύρο Σταθούλη (υπογράφοντα το αντίστοιχο εξώδικο του Δήμου) αναφέρονται, αναλυτικά τα εξής:

«Σε απάντηση της από 13-10-2017 Εξώδικης Διαμαρτυρίας , Δήλωσης και Πρόσκλησής σας και με αρ. πρωτ . 47735/ 13-10-2017, ήτοι ενός δημόσιου εγγράφου συντεταγμένου εκ του δεύτερου εξ υμών και φερόμενου να εκπροσωπεί νομίμως τον πρώτο εξ υμών, άρα αποδιδόμενου του περιεχομένου του σε αμφότερους εξ υμών, αρνούμεθα καθολικώς τους εκεί διαλαμβανόμενους ισχυρισμούς σας και επαγόμεθα τα εξής:

Καταρχήν , εκ νέου πρέπει να στηλιτευθεί το γεγονός ότι ενώ το εν λόγω δημόσιο έγγραφο υμών, κοινοποιήθηκε στο Ι.Γ.Ε. μόλις στις 16-10-2017, μεριμνήσατε» ή παραλείψατε για λόγους που αποκλεισ τικά εσείς αντιλαμβάνεστε -αλλά παράλληλα σας εκθέτουν σφόδρα- να αποφευχθεί η δημοσιοποίησή του ήδη από τις 13- 10-2017 και προ της κοινοποιήσεώς του στο ν.π.δ .δ. μας  (λ.χ. http://www.mαroussί.gr/ίnst/mαrousi/gα llery/201 7Ι 10/ 13_ 10_20 17_exodiko_ige.pdf)!   Έτι δε περαιτέρω, ενώ κατονομάζετε αuτό, προφανώς προς τον σκοπό της προκλήσεως εύλογου αναγνωστικού ενδιαφέροντος κατά την χρονικώς ανώριμη ανάρτησή του στο διαδίκτuο , ως Διαμαρτυρία, Δήλωση και Πρόσκληση», κοινοποιήθηκε αυτό ως τυπικό υπηρεσιακό έγγραφο στο ν.π .δ.δ . ημών. Άπαντα τα ανωτέρω, είναι παντελώς ακατανόητα σε εμάς, αλλά και εντελώς αδόκιμα και αποδοκιμαστέα μεταξύ ν.π.δ.δ.

Περαιτέρω, επί των ανακριβειών ή/και των ψευδών , προσβλητικών και εν τέλει συκοφαντικών για εμάς ισχυρισμών σας και προς πλήρη και ολοσχερή αντίκρουσή τους. όχι διότι υποχρεούμεθα προς τούτο, καθώς δεν αποτελείτε προϊστάμενη ή ελεγκτική αρχή ημών, αλλά προς τον σκοπό της   αποκατάστασης της  βαθιά τρωθείσας  τιμυπολήψεως των μελών του  Δ.Σ. μας, καθώς και της  καλής  φήμης  του  Ι.Γ.Ε.  ενώπιον

αόριστου αριθμού προσώπων ,  λεκτέα εiναι τα εξής:

α) Η εκ μέρους σας Ιέρωνα» διεξήχθηόλως πλημμελώς και εντελώς επιφανειακά και επί της ουσίας προσχηματικά, καθόσον, το Ι.Γ.Ε. διοργανώνει την εξ υμών δαιμονοποιηθεiσα εκδήλωση «Peoρle Runn μόλις για δεύτερη συνεχή χρονιά και όχι βεβαίως επί τρίτη φορά , καθόσον η αρχική εκδήλωση είχε διοργανωθεi υπό διαφορετική αιγίδα και χώρο,

β) Η εκ μέρους σας «έρευνα» διεξήχθη όλως πλημμελώς και εντελώς επιφανειακά και επί της ουσίας προσχηματικά, καθόσον, η εξ υμών δαιμονοποιηθεiσα εκδήλωση «Peoρle Run» εν έτει 2007 , εiχε διοργανωθεi σε παρόμοια τοποθεσiα υπό τον αιγiδα του Δήμου Σας, προκαλεί δε ερωτηματικά η ξαφνική εκ μέρους Σας μεταστροφή ως προς την κατ’ εσάς έλλειψη νομιμότητας στην διοργάνωσή του, σημειώνοντας ότι σε αυτή λαμβάνουν μέρος, κατά  κύριο  λόγο,  και  δημότες  του  Δήμου  Σας  εμπράκτωςυποστηρiζοντας  αυτήν, προφανώς διότι αυτοί σε πλήρη αντίθεση με εσάς, καλώς αντιλαμβάνονται τα όλως νόμιμα και θεμιτά κίνητρα της διοργανώσεώς της, ενισχύοντάς την,

γ) Συκοφαντικώς ισχυρίζεστε ότι δεν «ασχολούμαστε με την επίλυση των πλείστων προβλημάτων λειτουργίας του ΙΓΕ, ότι δεν «φροντίζουμε για την προώθηση του εκπαιδευτικού έργου του, ότι δεν «κάνουμε κάτι για την συντήρηση των κτιριακών υποδομών εντός του Κτήματος Συγγρύ και ότι δεν ασχολούμαστε με τις εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες» , ενώ  θετικώς γνωρίζετε κατόπιν πλήθους επικοινωνιών μας ότι η τρέχουσα Διοίκηση του Ι.Γ.Ε. -καθώς αυτή συκοφαντείτε- παρά τους μηδαμινούς iδιους πόρους και την ελάχιστη κρατική ενiσχυση, υπερβαίνει εαυτόν προκειμένου ακριβώς κατά σειρά προτεραιότητας να επιτελεί τα ανωτέρω, ενώ, σας υπενθυμiζεται η παραγωγική σuνάντηση που έλαβε χωρα μεταξύ μας αναφορικά με το ζήτημα μείζονος σημασίας των Σχολείων Αναβρύ των, δημοσιεύοντας εν συνεχεiα Δελτiο Τύπου που αναγνωρίζατε την σuνεργασία μας, καλώς αντιλαμβανόμενοι τις δυσχέρειες του έργου μας που σήμερα εκ νέου επιλέξατε να «ξεχάσετε, για τοuς δικούς σας λόγους,

δ) Κακώς διερωτάσθε και μάλιστα μέσω της ιδιότuπης Εξώδικης Διαμαρτuρίας, Δήλωσης και Πρόσκλησής σας περi της ασφάλειας της εκδηλώσεως και της προστασίας τοu φuσικού περιβάλλοντος , καθώς εάν πράγματι σας ενδιέφερε -έστω και άνω θεσμικής ιδιότητας υμών ως προϊστάμενης Αρχής μας- η σχετική διασφάλιση, θα μπορούσατε να ενημερωθεiτε άμεσα ότι πράγματι έχει υπογραφεί σχετική προγραμματική σύμβαση που ρυθμίζει μεταξύ άλλων και τα ανωτέρω ζητήματα και μάλιστα προ του με σφόδρα καταγγελτικό ύφος, τόνο και σκοπό εγγράφου σας,

ε) Ουδόλως αντιλαμβανόμαστε τους συκοφαντικοί ισχυρισμοί σας περί υφιστάμενων και εκ μέρους μας προωθούμενων «πλάvωv αξιοποίησης» του άλσους Συγγρού. τα οποία συνδέετε αδικοπρακτ ικώς με μία απολύτως νόμιμη και σύμφωνη με τους σκοπούς του κληροδοτήματος εκδήλωση, η οποία όχι μόνο προωθεί την περ ιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στον αγώνα δρόμου. διανθιζόμενη από επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους κατά την διάρκεια του αγώνα (ενδεικτικά, δημιουργία διαδραστικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων με αγροτοπεριβαλλοντικά θέματα όπως η μελισσοκομία, τα αρωματικά φυτά. και το δάσος), αλλά και το σύνολο των εσόδων των συμμετεχόν των θα εισπραχθεί από το Ι.Γ.Ε., προκειμένου ακριβώς αυτό να επιλύσει κατά σειρά επείγον τος κάθε σχετική εκκρεμότητα και ενώ εκ της ανωτέρω εκδηλώσεως, οl>τε η περιουσία του Ι.Γ.Ε. οl>τε και το άλσος Συγγρού  ζημιώνεται η βλάπτεται καθ’ οιονδηποτε τρόπο,

στ) Επί των όσων προσβλητικών ισχυρίζεστε επικαλούμενοι την υπ' αριθμ. 315/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σας, εκ νέου σας παραπέμπουμε στο από 04-09-2017 σχετιζόμενο Δελτίο Τύπου μας.

Παρά  λοιπόν   τα   ανωτέρω,  τα  οποία  ενώ  καλώς  γνωρίζατε   προ  της  συντάξεως, κοινοποιήσεως  και εν τέλει δημοσιοποιήσεως της ανωτέρω καθολικά απαράδεκτης  από 13- 10-2017    και   με   αρ. πρωτ.   47735/ 13-10-2017    Εξώδικης   Διαμαρτυρίας.   Δήλωσης   και Πρόσκλησης σας εναντίον  μας, επιλέξατε να σuκοφαντήσετε  κατάφωρα  όχι μόνο το Ι.Γ.Ε., αλλά  και καθένα  μέλος εκ του Δ.Σ. αυτού ξεχωριστά. με αβάσιμες, έωλες  και ανεδαφικές προσβλητικές  θέσεις σας. Μετά ταύτα σας δηλώνουμε εκ νέου ό,τι σας  είχε δηλωθεί  σε απάντηση  του υπ' αριθμ. πρωτ.  38153/23-08-2017  εγγράφου Σας  και συγκεκριμένα.  ότι σε κάθε περίπτωση,  εάν  ο  Δήμος  Αμαρουσίου   όπως  νόμιμα  εκπροσωπείται, κρίνει  ότι εκ μέρους της τρέχουσας  Διοίκησης του Ι.Γ.Ε. έχει διαπραχθεί  οιαδήποτε άδικη, παράνομη και ποινικώς  κολάσιμη  πράξη  εις  βάρος  της  περιουσίας  του  η οιουδήποτε  άλλου  έννομου αγαθού,  δύναται  να  απευθυνθεί  στον  αρμόδιο  κ. Εισαγγελέα  Πρωτοδικών,  υφιστάμενος βεβαίως τις αντίστοιχες νομικές συνέπειες  ως προς την καταγγελία και επίκληση ψευδών, αβάσιμων και εν τέλει συκοφαντικών ισχυρισμών ενώπιον τρίτων.

Επειδή ρητώς  επιφuλασσόμεθα  για  την  άσκηση  παντός  νομίμου  δικαιώματός  μας ενώπιον των αρμόδιων πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Α ΥΤΟΥΣ και με ρητή επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός μας.

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ως άνω, ΠΡΟΣΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΑΣ όπως εντός τριών (3) ημερών:

α) ανακαλέσετε ρητώς την επίδικη Εξώδικη Διαμαρτυρία, Δήλωση  και Πρόσκλησή  σας εναντίον μας,  και  

β)  μας   κοινοποιήσετε επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του

Δημοτικού Συμβουλίου Σας διότης οποίας εξουσιοδοτήθηκε ο δεύτερος εξ υμών όπως συντάξει την εν θέματι Εξώδικη Διαμαρτυρία, Δήλωση και Πρόσκλησή σας, όπως και δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμ εθα για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας ενώπιον των αρμόδιων πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων, τόσο για λογαριασμό του ν.π.δ.δ. του Ι.Γ.Ε., όσο και ενός εκάστου εκ των μελών της τρέχουσας Διοικήσεώς του. Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς , προς τους οποίους απευθύνεται για να λάβουν γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες.

Η απάντηση του Δήμου Αμαρουσίου

«Η “part time” διορισμένη κομματικάπρόεδρος να αντιληφθεί τον ρόλο της»

Η απάντηση του Δήμου Αμαρουσίου και συγκεκριμένα του αντιδημάρχου Σπύρου Σταθούλη στο εξώδικο του ΙΓΕ ήταν ανυποχώρητα σκληρή, με προσωπική πολιτική επίθεση κατά της προέδρου του Ινστιτούτου Άννας-Μαρίας Γιάντση, ζητώντας την άμεση επέμβαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αναλυτικά η απάντηση Σταθούλη έχει ως εξής::

«Είναι η πολλοστή φορά που το ΙΓΕ (Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών) και η διορισμένη Διοίκηση του επιδεικνύει απέναντι στο Δήμο Αμαρουσίου αλλά και απέναντι στους πολίτες μια πρωτοφανή και αλαζονική συμπεριφορά σχετικά με την λειτουργία, τη δραστηριότητα και τους σκοπούς του κληροδοτήματος του Κτήματος – Δάσους Συγγρού.

Είναι τουλάχιστον ντροπή η «part time» διορισμένη – κομματικά Πρόεδρος να μην έχει αντιληφθεί τον ρόλο της και να μην έχει προσφέρει έστω και μια ώρα εθελοντικής εργασίας για την ανάδειξη και προστασία του εν λόγω κληροδοτήματος.

Που βρισκόταν όλα αυτά τα χρόνια όταν ο Δήμος Αμαρουσίου, οι πολίτες, οι εθελοντές, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προστάτευαν, συντηρούσαν, καθάριζαν και φρόντιζαν αυτό το μοναδικό στολίδι της Αττικής;

Γιατί η Πρόεδρος του ΙΓΕ δεν προχώρησε στην διεκδίκηση χρηματοδότησης από τους ΚΑΠ «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι» ή από τα χρήματα που παρακρατεί η Περιφέρεια Αττικής από του Δήμους όπως έγινε για το Πάρκο Τρίτση για τις ανάγκες λειτουργίας και προστασίας του Κτήματος Συγγρού;

Έχει μπερδέψει όχι μόνο τους ρόλους αλλά και τους σκοπούς.

Δυστυχώς έχει περιοριστεί σε έναν ρόλο που δεν αρμόζει ούτε στην φιλοσοφία του Δάσους αλλά και ούτε στους όρους της διαθήκης της Ιφιγένειας Συγγρού όπου και καλείστε να τους δημοσιοποιήσετε.

Το αντικείμενο της δεν είναι να κόβει εισιτήρια για έναν αγώνα δρόμου, ούτε να ψάχνει εναγωνίως για σπόνσορες.

Ποιες διαδικασίες αυτό το επιτρέπουν και που ακριβώς θα πάνε αυτά τα χρήματα των χορηγών;

Το δάσος οφείλει και πρέπει να είναι ανοιχτό για όλους τους πολίτες.

Το οξυγόνο ούτε κοστολογείται ούτε φορολογείται ούτε παζαρεύεται.

Ασχοληθείτε  έστω και την ύστατη στιγμή με την επίλυση των πλείστων προβλημάτων λειτουργίας του ΙΓΕ, κάντε κάτι για την συντήρηση των κτιριακών υποδομών αντί να ασχολείστε με κοσμικές life – style φιέστες και να βάζετε τους πολίτες να πληρώνουν για τον περίπατο στο δάσος σε περίοδο έντονης οικονομικής δυσχέρειας.

Καλούμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου να παρέμβει άμεσα και να ανακαλέσει στην τάξη την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΓΕ, προστατεύοντας αυτό το μοναδικό κληροδότημα.

Ο Δήμος Αμαρουσίου όπως έπραττε πάντα με υψηλό αίσθημα ευθύνης καλεί σε επαγρύπνηση πολίτες και φορείς να προασπίσουμε τον δασικό χαρακτήρα και την προστασία του κληροδοτήματος ώστε να μην μετατραπεί το μοναδικό φυσικό κάλλος του δάσους Συγγρού σε κάτι άλλο από αυτό που είναι σήμερα και που το απολαμβάνουν δωρεάν χιλιάδες πολίτες καθημερινά.

Ο Δήμος Αμαρουσίου ήταν και παραμένει θεματοφύλακας του Δάσους Συγγρού αναδεικνύοντας πάντα την Πολιτιστική και φυσική κληρονομιά του.

Κατόπιν όλων αυτών καλούμε την Διοίκηση του ΙΓΕ να παραστεί, να ενημερωθεί άλλα και να ενημερώσει την αιρετή Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου και τους πολίτες στο Δημοτικό Συμβούλιο της 24ης Οκτωβρίου 2017 προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα για την δράση και τις πρωτοβουλίες του ΙΓΕ».    

Εξώδικο σε ΙΓΕ και υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης!

«Το ΙΓΕ δεν είναι έρμαιο ψηφοθηρικών σκοπιμοτήτων»

«Tο συμφέρον της πόλης πάνω από κομματικές σκοπιμότητες»

 

Περισσότερα στην κατηγορία ΜΑΡΟΥΣΙ > ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε επίσης

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Πληροφορίες

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Επικοινωνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Διεύθυνση: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27,Μαρούσι
ΤΚ: 151 24
E-mail: info@amarysia.gr

Τηλέφωνο: 210 8066507, 210 8066485
Fax: 210 8052013

Χάρτης