Είστε εδώ:ΑΡΧΙΚΗ>ΠΕΝΤΕΛΗ>Πολιτική>Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

 penteliΗ 2η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 20 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Έκδοση ψηφίσματος για τους βανδαλισμούς των σχολείων κατά την διάρκεια των καταλήψεων

Θέμα 2ο: Σύσταση και λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 του Νόμου 3979/2011

Θέμα 3ο: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Πεντέλης (Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής.)

Θέμα 4ο: Αμοιβή πληρεξούσιου Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ 3 του ΚΔΚ.

Θέμα 5ο: Αμοιβή πληρεξούσιου Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ 3 του ΚΔΚ.

Θέμα 6ο: Αμοιβή πληρεξούσιου Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ 3 του ΚΔΚ.

Θέμα 7ο: Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Γ. Παπανδρέου στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

Θέμα 8ο: Κοπή δύο δένδρων (πεύκων) στο πεζοδρόμιο της οδού Αγίου Σύλλα στο ύψος της στάσης «Γέφυρα» της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

Θέμα 9ο: Κοπή δύο δένδρων (λεύκες) στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου – Λυκείου Πεντέλης της Δ.Κ. Πεντέλης .(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.).

Θέμα 10ο: Έγκριση έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.).

Θέμα 11ο: Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντελης Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017 και υποβολή έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο ( Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)

Θέμα 12ο: 1η υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018. (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)

Θέμα 13ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών Υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πεντέλης.

Θέμα 14ο: 1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018(Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής.)

Θέμα 15ο: Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργου

Θέμα 16ο:Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και συγκρότηση επιτροπής, για την οριστική επιτροπή παραλαβής έργου του Δήμου Πεντέλης, σύμφωνα με το Ν. 4257/14 – ΦΕΚ Α93/14-4-2014, Άρθρο 61

Θέμα 17ο: Αποδοχή ποσού για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής

Θέμα 18ο: Απαλλαγή από πληρωμή εκταφής.

Θέμα 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών .

Θέμα 20ο: Έγκριση ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών εκδήλωσης 25ης Μαρτίου του Δήμου έτους 2018

Θέμα 21ο : ‘Εγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου & των Ν.Π.Δ.Δ. για δύο συν ένα έτη με διαδικασίες διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. ( Μειοδοτικού ποσοστό έκπτωσης για καύσιμα τιμή μονάδος για λιπαντικά)

Θέμα 22ο : Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος

Θέμα 23ο : Έκτακτη επιχορήγηση Α/ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Θέμα 24ο : Ά Κατανομή ΚΑΠ έτους 2018 λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές

Θέμα 25ο : Έγκριση 1ης αναμόρφωσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης

Θέμα 26ο : Έγκριση 1ης αναμόρφωσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού(επανυποβολή)

Περισσότερα στην κατηγορία ΠΕΝΤΕΛΗ > ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε επίσης

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Πληροφορίες

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Επικοινωνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Διεύθυνση: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27,Μαρούσι
ΤΚ: 151 24
E-mail: info@amarysia.gr

Τηλέφωνο: 210 8066507, 210 8066485
Fax: 210 8052013

Χάρτης