Είστε εδώ:ΑΡΧΙΚΗ>ΠΕΝΤΕΛΗ>Κοινωνία>Δικαιούχοι επιδόματος θέρμανσης

Δικαιούχοι επιδόματος θέρμανσης

epidoma-thermansisΑνακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί τα κριτήρια και τις διαδικασίες για τη χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, όπως αυτά καθορίζονται με την σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών εξέδωσε ο Δήμος Πεντέλης, διά του αρμοδίου αντιδημάρχου Παναγιώτη Μούστρη.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα, εν διαστάσει ή μονογονεϊκές οικογένειες. 

Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

α. Εισοδηματικά:

Για άγαμο έως 25.000 ευρώ

Για έγγαμο, 35.000 ευρώ χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 38.000 ευρώ όταν υπάρχει ένα τέκνο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο.

β. Ακίνητης Περιουσίας. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου συζύγου και προστατευόμενων κατά τον ΚΦΕ τέκνων σύμφωνα με το ΕΤΑΚ 2009 δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 200.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

γ. Καθορισμός του ύψους του επιδόματος.

Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, η Ελληνική Επικράτεια κατανέμεται σε κλιματικές ζώνες, και για την ΑΤΤΙΚΗ αποφασίστηκε επιδότηση με ανώτατη συνολική κατανάλωση λίτρων ανά κατοικία τα 960 λίτρα .

Για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου χορηγείται ποσό επιδόματος 0,28 ευρώ

Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται επίδομα για τα πρώτα 120 τετραγωνικά μέτρα.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση:

α. Μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών συστημάτων

β . Μέσω των ΚΕΠ, όπου ο δικαιούχος-αιτών προσέρχεται στο ΚΕΠ. επιδεικνύει Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθενείας, από το οποίο προκύπτει το ονοματεπώνυμό του και στη συνέχεια δηλώνει τα ακόλουθα:

− ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος-υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

− το ονοματεπώνυμό του,

− ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων του,

− ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου,

− ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

− η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,

− αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

− τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,

− η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,

− η Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος για μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ,

− τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

γ. Μέσω τηλεφωνικού κέντρου, που συνιστάται για την υποβολή των αιτήσεων με αριθμό κλήσης: 210 4803131.

Παράλληλα οι διαχειριστές της πολυκατοικίας ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ανάλογα στοιχεία για τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

4. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα ΚΕΠ του Δήμου στα τηλέφωνα:

2108105820 (ΚΕΠ Μελισσίων) 2108105312 (ΚΕΠ Ν.Πεντέλης), 2108105202 (ΚΕΠ Πεντέλης)».
Περισσότερα στην κατηγορία ΠΕΝΤΕΛΗ > ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε επίσης

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Πληροφορίες

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Επικοινωνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Διεύθυνση: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27,Μαρούσι
ΤΚ: 151 24
E-mail: info@amarysia.gr

Τηλέφωνο: 210 8066507, 210 8066485
Fax: 210 8052013

Χάρτης